Hållbara Hus är en företagsförening i Västsverige för hantverkare, materialleverantörer och konsulter inom byggnadsvård och ekologiskt byggande. Medlemmarna arbetar med både nya och gamla hus.

 

Medlemsföretagen skall sträva efter:

• att använda traditionella beprövade tekniker och hög hantverksskicklighet

• att använda kvalitetsmaterial med låg miljö- och hälsopåverkan

 

Hållbara Hus vill stärka företagande inom branscherna byggnadsvård och ekologiskt byggande genom att erbjuda kompetenshöjande fortbildning, certifieringskurser, marknadsföring, studiebesök och ett stort nätverk av kunskap och kontakter.

 

Ansök om att bli företagsmedlem här