Glad Nyhet! – Stöd från VGR

Vi är väldigt glada att Hållbara Hem har fått stöd från Västra Götalands regionen.

 

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är ett styrkeområde i Västra Götaland som är viktigt för att stärka regionens attraktionskraft. För Västra Götalandsregionen bidrar kulturella och kreativa näringar till uppfyllandet av den övergripande visionen om det goda livet. Därför tog Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd fram ett gemensamt program för utveckling av kulturella och kreativa näringar 2018–2020.

 

Läs mer om programmet för Kulturella och kreativa näringar på www.vgregion.se/kkn