Bli företagsmedlem

Hur ansöks om medlemsskap?

 

1. fyll i formuläret ”Ansökan om medlemskap” maila eller

skicka med post till medlemsansvarig för Hållbara Hus

 

2. invänta godkännande* av styrelsen. Beslut tas senast vid nästa styrelsemöte som hålls var tredje månad

 

3. efter bekräftelse av styrelsen betalas 300:- in till Bankgiro 5171-8674

 

OBS! Skriv organisationsnummer på din betalning

* innan inträdet godkänns gör styrelsen en bedömning av det ansökande företaget. Vid behov kommer referenser att begäras in.

Ladda ner formulär: Ansökan om medlemskap

 

För medlemsavgiften på 600:-/år erbjuds medlemmarna:

• en plattform för utbyte av kunskap och kontakter mellan företagen

• fortbildnings- och certifieringskurser inom våra specialområden

• studiebesök

• en möjlighet att delta i och påverka politiska diskussioner och

beslut i samhället

• en möjlighet att tillsammans påverka byggsektorn

• kontakter med övriga nätverk i sverige

• marknadsföring