Västra Götaland

Företagsföreningen
för byggnadsvård och
ekologiskt byggande.

Tillsammans vårdar och bygger
vi ekologiskt, hållbart och med hög kvalité.

Medlemsförmåner

Varför skall jag vara medlem i Hållbara Hus?

Våra samarbetspartners

Hållbara Hus i Västra Götaland samarbetar med flertalet företag och föreningar.
Våra medlemmar

Yrkeskategorier

Arkitektur och Design

Arkitektur knyter samman områdena teknik och design.

Butik

Våra medlemmar erbjuder butiker med olika inriktningar.

Bygghantverk

Traditionella byggmaterial, professionella förvaltare och hantverkare.

Finsnickeri

Tillverkar och reparerar specialsnickerier såsom inrednings- och möbelsnickeri.

Måleri

Målar och tapetserar både invändigt och utvändigt i såväl nybyggnation som renoveringsobjekt.

Mureri, Kakel
& Sten

Byggnation och renovering av kakel, kakelugnar, mureri och stenarbete.

Sågverk

Sågverket förädlar timmer (rundvirket) till sågat virke med olika dimensioner och kvaliteter.

Smide

Lödning och svetsning av olika metaller såsom rostfritt stål, svartjärn, aluminium.

VVS & Fukt

Arbeten med värme, ventilation och sanitet.

"

Byggnadsvård är ett förhållningssätt
där man bygger, utvecklar och renoverar med material, konstruktioner och metoder som skapar bestående värden för hus och människor.

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Vilka är vi?

Hållbara
Hus

Hållbara Hus är en företagsförening i Västsverige för hantverkare, materialleverantörer och konsulter inom byggnadsvård och ekologiskt byggande.
Hållbara Hus vill stärka företagande inom branscherna byggnadsvård och ekologiskt byggande genom att erbjuda kompetenshöjande fortbildning, certifieringskurser, marknadsföring, studiebesök och ett stort nätverk av kunskap och kontakter.
Medlemsföretagen skall sträva efter att:
Det här är vi

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Maria Palm
Sekreterare
Kicki Nyman
Kassör
Mats Renström
Medlemsansvarig
Mats Lindström
Ledamot
Maj-Liz Marcusson
Ledamot
Kerstin Gillen
Ledamot
Tor Anjar
Suppleant
Ulf Henningsson
Suppleant
Dan Hansen
Kontakta oss
Vill du veta mer?