Hållbara Hus i Västra Götaland

Om oss

Vilka är vi?

Hållbara
Hus i Västra Götaland

Hållbara Hus i Västra Götaland är en företagsförening i Västsverige för hantverkare, materialleverantörer och konsulter inom byggnadsvård och ekologiskt byggande.
Hållbara Hus vill stärka företagande inom branscherna byggnadsvård och ekologiskt byggande genom att erbjuda kompetenshöjande fortbildning, certifieringskurser, marknadsföring, studiebesök och ett stort nätverk av kunskap och kontakter.
Medlemsföretagen skall sträva efter att:
Medlemsförmåner

Varför skall jag vara medlem i Hållbara Hus i Västra Götaland?

Kontakta oss
Vill du veta mer?