Hållbara hus i Västra Götaland

Vanliga frågor

Det här är vi

Vanliga frågor om Hållbara Hus,
byggnadsvård och ekologiskt byggande

Vad är Hållbara Hus i Västra Götaland?

Hållbara Hus är en förening som består av företag och yrkespersoner som värnar om byggnadsvård och ekologiskt byggande. Vi arbetar för att främja hållbara byggprinciper och bevarandet av kulturellt arv.

Vad menas med begreppet hållbara hus?

Hållbara hus är byggnader som är utformade och konstruerade för att minimera sin miljöpåverkan och vara energieffektiva under hela sin livstid. De använder miljövänliga material, fokuserar på energieffektivitet och tar hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter av hållbarhet.

Vilka företag är medlemmar i Hållbara Hus i Västra Götaland?

Hållbara Hus har medlemsföretag inom olika kategorier, inklusive:

• Antikvarie: Företag som specialiserar sig på bevarande av historiska byggnader och kulturarv.
• Arkitektur: Företag som erbjuder arkitekturtjänster med fokus på hållbarhet och energieffektivitet.
• Butik inom byggnadsvård och ekologiskt byggande: Företag som säljer material och produkter för hållbara byggprojekt.
• Bygghantverk: Företag som erbjuder hantverkstjänster inom byggbranschen med fokus på hållbarhet och kvalitet.
• Finsnickeri: Företag som tillverkar och installerar träprodukter av hög kvalitet för hållbara byggnader.
• Fönsterhantverk: Företag som specialiserar sig på tillverkning och installation av energieffektiva fönster.
• Konservator: Företag som arbetar med konservering och bevarande av konstverk och kulturellt arv.
• Ler- och halmbyggare: Företag som specialiserar sig på byggande med naturmaterial som lera och halm.
• Materialleverantörer: Företag som erbjuder hållbara och ekologiska byggmaterial och produkter.
• Målare: Företag som erbjuder måleritjänster med fokus på miljövänliga och giftfria alternativ.
• Murare/Kakelugnsmakare: Företag som specialiserar sig på mur- och kakelugnsbyggnad med hållbara material och tekniker.
• Smide: Företag som erbjuder smidesarbeten för hållbara byggnader och dekorationer.
• Stuckatur: Företag som tillverkar och installerar stuckatur och dekorativa ornament för hållbara byggnader.
• Sågverk: Företag som producerar timmer och trämaterial från hållbart skogsbruk.
• VVS och fukt: Företag som erbjuder VVS-tjänster och hanterar fuktrelaterade frågor med fokus på hållbarhet.

Varför bör jag välja ett medlemsföretag inom Hållbara Hus?

Medlemsföretagen inom Hållbara Hus är noggrant utvalda och uppfyller höga krav på kompetens, erfarenhet och kvalitet inom sina respektive områden. Genom att välja ett medlemsföretag kan du vara säker på att du får tillgång till experter inom hållbart byggande och bevarande av kulturellt arv.

Vilka tjänster erbjuds av medlemsföretagen?

Medlemsföretagen inom Hållbara Hus erbjuder en rad olika tjänster beroende på sin specialisering. Exempel på tjänster inkluderar:

• Renovering och restaurering av historiska byggnader
• Design och planering av hållbara och energieffektiva byggnader
• Tillverkning och installation av träprodukter och fönster
• Konservering och bevarande av konstverk och kulturellt arv
• Byggande med naturmaterial som lera och halm
• Försäljning av hållbara och ekologiska byggmaterial
• Målning med miljövänliga alternativ
• Mur- och kakelugnsbyggnad med hållbara material och tekniker
• Smidesarbeten för hållbara byggnader och dekorationer
• Tillverkning av stuckatur och dekorativa ornament
• Produktion av trämaterial från hållbart skogsbruk
• Installation och underhåll av VVS-system med fokus på hållbarhet

Hur kan jag dra nytta av medlemsföretagens expertis?

Genom att använda Hållbara Hus' medlemsregister kan du enkelt hitta och kontakta företag och yrkespersoner inom olika kategorier. De kan erbjuda sina specialkunskaper och tjänster för att hjälpa dig med allt från renoveringar och reparationer till nybyggnation av hållbara hus.

Var kan jag hitta mer information om hållbara byggprinciper och byggnadsvård?

Du är varmt välkommen att kontakta våra medlemsföretag för att få råd och information om specifika ämnen.

Här är också externa källor och resurser som fokuserar på hållbara byggprinciper och byggnadsvård i Sverige:

• Bebyggelseregistret - Bebyggelseregistret är en webbplats som drivs av Riksantikvarieämbetet och innehåller information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Sverige. Du kan hitta detaljerad information om bevarandeperspektiv och hållbara byggnadsprinciper för olika typer av byggnader. Besök deras webbplats på: www.bebyggelseregistret.raa.se

• Sveriges Byggindustrier - Sveriges Byggindustrier är en branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag i Sverige. Deras webbplats innehåller information och riktlinjer för hållbart byggande, inklusive miljöcertifieringssystem och energieffektivitet. Besök deras webbplats på: www.bygg.org

• Energimyndigheten - Energimyndigheten är en svensk statlig myndighet som arbetar med frågor som rör energianvändning och hållbarhet. Deras webbplats erbjuder information och råd om energieffektivt byggande och hållbara energisystem. Besök deras webbplats på: www.energimyndigheten.se

• Svenska Byggnadsvårdsföreningen - Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening som främjar kunskapen om och bevarandet av äldre byggnader i Sverige. Deras webbplats innehåller information om byggnadsvård och hållbara renoveringsmetoder. Besök deras webbplats på: www.byggnadsvard.se

• Boverket - Boverket, som nämndes tidigare, är en svensk statlig myndighet med ansvar för bostadsbyggande och byggande. Deras webbplats innehåller omfattande information om hållbart byggande, inklusive byggregler och tekniska föreskrifter. Besök deras webbplats på: www.boverket.se
Kontakta oss
Vill du veta mer?